Žiemai ruoškitės šiandien

Planuokite savo išlaidas su manogile.lt!

Visada žinokite

tikslią informaciją apie Jums taikomą elektros energijos ir gamtinių dujų kainą.

Analizuokite

savo elektros energijos ir gamtinių dujų suvartojimą ir taip planuokite išlaidas.

Taupykite

laiką ir vienu mokėjimu apmokėkite komunalines ir asmenines sąskaitas.

Deklaruokite

Deklaruokite savo suvartotos elektros energijos ar gamtinių dujų rodmenis paprastai ir patogiai!

Užsisakykite

Užsisakykite pažymas apie elektros energijos suvartojimą, keiskite pasirinktą tarifų planą.

Apmokėkite

Vienu mygtuko paspaudimu sumokėkite už visas namų ūkio paslaugas*!
*Mokant už elektros energiją ir (arba) dujas, operacijos mokestis – 0 Eur. Kitų paslaugų teikėjų sąskaitų apmokėjimui taikomas operacijos mokestis – 0,15 Eur už teikėją.
Net 1750 teikėjų
Elektra
Dujos
Vanduo
Šiluma
Namų ūkis
Ryšys / Tv
Finansai
Prisijunkite